Training voor managers en P&O-ers die een reorganisatie gaan uitvoeren.

Slim om veel ellende te voorkomen. Dit kan door voorafgaande aan een reorganisatie goed voorbereid te zijn.
Wij bieden de training "Positief reorganiseren".

Bel voor overleg met Marjean Movrin 06 1856 1957 voor een training en lees de informatie hieronder.

In plaats van onderstaande veel voorkomende situatie:
1.	Er is een grote kans op het maken van fouten die veel onnodige ellende kunnen veroorzaken
2.	De onduidelijke, complexe situatie maakt je onzeker
3.	Je kunt er niet zijn voor je medewerkers waarmee je samen veel hebt gepresteerd
4.	Door de complexiteit heb je geen overzicht
5.	Een foutje en medewerkers zijn boos op je of verliezen vertrouwen
6.	Je weet door de reorganisatie niet hoe jouw toekomst eruit gaat zien.

draagt onze training bij aan het volgende:

Je weet hoe je moet reorganiseren, namelijk:
1.	Je maakt met een rustige gemoedstoestand zo min mogelijk fouten
2.	Je staat er zelfverzekerd
3.	Je kunt er zijn voor je medewerkers, ze kunnen bij jou terecht
4.	Je hebt voldoende overzicht
5.	Medewerkers hebben vertrouwen in je en kunnen op je rekenen
6.	Je hebt zekerheid t.a.v. je eigen toekomst. Dit kunnen we in overleg regelen.

Resultaten van de training:
o je weet exact waar je aan begint met een reorganisatie
o je hebt de juiste handvatten om een reorganisatie soepel vorm en inhoud te geven
o je weet wat er tussentijds op je af kan komen en weet hiermee vloeiend om te gaan
o je vergeet jezelf niet tijdens het uitvoeren van een reorganisatie
o je bent niet alleen, je beschikt namelijk over een steunstructuur vanuit de leergang.

We behandelen in een leergang de facetten die bij een reorganisatie kunnen spelen. Denk daarbij aan de context, processen van voor tot na de reorganisatie, de positie van alle medewerkers, de rol van de directeur-bestuurder. Bovendien besteden we uitgebreid aandacht aan de positie van het middenkader dat de reorganisatie gaan uitvoeren. Duur van de standaard training bedraagt 2 x 4 uur verspreid over twee verschillende dagen. Je ontvangt daarbij het boek "Help! Ik word gereorganiseerd", een werkboek en 1 uur privé-consult. Investering € 649,-.
We verzorgen ook leergangen op basis van maatwerk. Dit gebeurt volledig in overleg. Neem hierover contact op met Marjean Movrin via 06-1856 1957.


Bel voor meer informatie met Marjean Movrin: 06 1856 1957, vul het digitale formulier in of mail via info@reorgaco.nl