Intervisiebijeenkomsten begeleiden / supervisie

We zetten intervisiebijeenkomsten op.

Resultaten:
Je leert met en van elkaar. Je bent niet alleen, je bent samen en kunt bij elkaar en bij Reorgaco terecht.

We zetten er tezamen met uitvoerders van reorganisaties op in om het handelen tijdens het, soms echt zware, proces te verbeteren.
Bovendien gaan we tezamen na hoe bij een volgende reorganisatie dezelfde moeilijkheden zich niet meer voordoen. 
We sturen erop dat jij je niet alleen voelt tijdens zo'n proces en bij een collega-uitvoerders of begeleider terecht kunt. Hierdoor wordt de situatie aanzienlijk verlicht. 
Tijdens intervisiebijeenkomsten wordt kennis, kunde en worden ervaringen op een methodische wijze gedeeld. 
We zetten vanuit Reorgaco intervisies op en begeleiden deze indien gewenst.

Bel voor meer informatie met Marjean Movrin: 06 1856 1957, vul het digitale formulier in of mail via info@reorgaco.nl