Wij regelen alles ten aanzien van een IBC. IBC staat voor Interne BegeleidingsCommissie (sociaal plan). Dit is een commissie die op verzoek meekijkt hoe een sociaal plan wordt toegepast. In een sociaal plan staat opgenomen hoe om te gaan met het compenseren van (negatieve) gevolgen van een reorganisatie.

Als tussen werkgever en werknemer een verschil van mening bestaat over toepassing van het Sociaal Plan, dan kan dit ter advisering worden voorgelegd aan de “Interne BegeleidingsCommissie Sociaal Plan”. Deze commissie toetst op verzoek van werkgever of werknemer of het Sociaal Plan in individuele gevallen juist wordt toegepast en doet hier een uitspraak over. De commissie bestaat normaal gesproken uit drie leden.

Vragen, bel Marjean Movrin 06-1856 1957 of vul het digitale formulier in.

 

Diensten IBC oké: inrichten begeleidingscommissies sociaal plan bij reorganisaties (IBC)

  Geen tijdsverlies vanwege het opzetten van een IBC.

   Wij regelen alles wat de IBC betreft. Dit houdt in:

   O we bieden binnen korte tijd één of meer ervaren/deskundige commissieleden

   O we geven advies t.a.v. IBC’s

  O we adviseren IBC’s.

   O ook regelen we alle benodigde onderliggende documenten. Denk aan:

– een reglement met standaard opmaak € 59,- excl. btw;

– een maatwerk reglement specifiek voor jouw organisatie vanaf € 149,- excl. btw (neem contact op, stellen we een offerte samen);

– correspondentie naar de Ondernemingsraad;

– correspondentie naar de vakbonden;

– contract / voorwaarden waaronder een commissielid deelneemt.

Slim als je van deze dienst gebruik maakt. Hierdoor hoef je juist nu je het zo druk hebt geen tijd te besteden aan het oprichten van een IBC en alles wat daar bij komt kijken. Wij hebben er volledig verstand van. Alles snel en goed geregeld. Kun jij gewoon door met ander belangrijk werk.

Bel voor meer informatie met Marjean Movrin: 06 1856 1957, vul het digitale formulier in of mail via info@reorgaco.nl