Audits

Niet nogmaals dezelfde fouten en moeilijkheden.

Wij meten uitgevoerde reorganisaties en veranderprocessen door.

Resultaten:
Zicht op of het proces is verlopen zoals de bedoeling was. Voorkom dat dezelfde fouten of moeilijkheden zich nogmaals voordoen. Zicht op eventuele verbeterpunten. Een objectief oordeel over het doorlopen proces.

Metingen vinden plaats met behulp van “waarderende audits”.

Bel voor meer informatie met Marjean Movrin: 06 1856 1957, vul het digitale formulier in of mail via info@reorgaco.nl