Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Stationsplein 26, 6512AB Nijmegen 06 1856 1957
De toekomstige ontwikkelingen zullen organisaties intensief raken. Denk aan het volgende.

Nederland moet meer aan verbetering van het klimaat doen. Volgens Mathijs Bouman, recent gepubliceerd in het Financieel Dagblad, zal de energietransitie nu veel arbeid opleveren (aanleg groene infrastructuur). Maar hij komt, ruim geïnterpreteerd, ook tot de stelling dat op termijn onder andere verschillende organisaties vanwege de klimaateisen zullen moeten krimpen.

Olivier Blanchard onlangs in de Volkskrant: “Ik maak me zorgen over wat er later dit jaar en in 2022 gebeurt”, men zal wellicht tot de volgende conclusie komen “lieve hemel, wat is onze schuldenberg toegenomen”. Hierboven zijn maar twee ontwikkelingen van de vele beschreven. Ontwikkelingen die niet parallel aan elkaar lopen, maar elkaar ook zullen beïnvloeden, zullen versterken. Het wordt een beetje veel en het wordt complex, dat staat wel vast.

 

Het is dan ook van belang nu in actie te komen en na te gaan hoe adequaat te handelen waardoor ontslagen kunnen worden voorkomen. Zeker daar de samenleving en daarbinnen organisaties al verschillende bezuinigingsopdrachten hebben en krijgen in de nabije toekomst. Denk aan investeringen doen, het aangaan van schulden om op dit ogenblik te overleven vanwege Corona-invloeden. Maar ook  het terugbrengen van het financieringstekort nadat de overheid, eigenlijk heel Nederland, zeer intensieve steun heeft verstrekt.

 

Aan de organisaties die nog even tijd hebben: benut die om voorbereid te zijn op de toekomstige uitdagingen door (nog meer) wendbaar te worden en door de aanpasbaarheid te vergroten. Moet u nu reeds reorganiseren, laat het Reorgaco weten, wij denken graag mee.

0