Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Stationsplein 26, 6512AB Nijmegen 06 1856 1957
  • Welkom
Reorganisatie coördinatie
  • Text Hover
Wat, waarom en hoe?

Wat doen we? 

We trainen managers en P&O-ers voorafgaande aan een reorganisatie;

we ondersteunen hen tijdens zo’n traject;

indien noodzakelijk voeren we de reorganisatie zelf uit.

Waarom? 

Omdat reorganisaties meer soepel, bedrijfsmatig verantwoord en daarmee humaan kunnen plaatsvinden.

Hoe?

Dit realiseren we door kennis te delen en vaardigheden te trainen hoe managers en HRM-/P&O-ers op een scherpzinnige manier reorganisaties kunnen voorbereiden, uitvoeren en afronden.

Meer informatie of overleggen? Bel 06 1856 1957.

 

 
Onze waarborgen


  • Meer dan 40 jaar gefundeerde kennis en kunde.·        

  • Je begint solide aan een reorganisatie.·        

  • Je bent tijdens een traject niet alleen. Je beschikt namelijk over  een team van experts.·        

  • Zo min mogelijk gedoe en als het zich voordoet kijken we er samen naar.·        

  • We laten niet zomaar los. Bieden stevige nazorg.·        

  • Uiteindelijk kun je helemaal zelf reorganiseren.

Onze dienstverlening

Kennisdeling met directeur-bestuurders / CEO / CHRO

Algemene- en maatwerkvoorlichting voor directeur-bestuurders over reorganisaties.

Doorspreken van voornemens t.a.v. een reorganisatie waarbij alle facetten worden behandeld. Denk daarbij aan de context, processen van voor tot na de reorganisatie, de positie van alle medewerkers, positie van middenkader die de reorganisatie gaan uitvoeren en rol van de directeur-bestuurder.

Bel voor meer informatie met Marjean Movrin: 06 1856 1957

Training managers en P&O-ers

Algemene en maatwerkvoorlichting/ training voor managers en P&O-ers die een reorganisatie gaan uitvoeren.

We behandelen in een leergang de facetten die bij een reorganisatie kunnen spelen. Denk daarbij aan de context, processen van voor tot na de reorganisatie, de positie van alle medewerkers, de rol van de directeur-bestuurder. Bovendien besteden we uitgebreid aandacht aan de positie van het middenkader dat de reorganisatie gaan uitvoeren.  Duur van de standaard leergang bedraagt 2 x 3 uur verspreid over twee verschillende dagen. We verzorgen ook leergangen op basis van maatwerk. Dit gebeurt volledig in overleg.

Bel voor meer informatie met Marjean Movrin: 06 1856 1957

Begeleiding managers en P&O-ers tijdens reorganisaties

Begeleiden van managers en P&O-ers voor, tijdens en na de uitvoer van een reorganisatie.

Het betreft hier maatwerk, inhoud van de dienstverlening wordt in onderling overleg bepaald. Denk hierbij aan het instrueren van het middenkader, aanreiken van sjablonen voor het voeren van gesprekken, gezamenlijke coördinatie, dienen als vraagbaak voor, tijdens en na het proces, mogelijkheid tot sparren.

Bel voor meer informatie met Marjean Movrin: 06 1856 1957

Indien noodzakelijk nemen we een deel van of het gehele proces over. We willen namelijk dat de reorgansatie zo soepel mogelijk, bedrijfsmatig verantwoord en daardoor humaan plaatsvindt.

Evaluatie

Evalueren om te achterhalen hoe een volgende reorganisatie (nog) beter kan verlopen. Kennisdeling hierover indien mogelijk.

Denk daarbij aan het doen van onderzoek of audit. Deze dienst bestaat uit het voeren van evaluatiegesprekken met verschillende betrokkenen, verstrekken van een rapportage over de bevindingen en het bieden van een toelichting middels een presentatie. Ook kunnen de bevindingen worden verwerkt in algemene rapportages die kunnen dienen bij kennisdeling zodat de kennis over reorganisaties toeneemt en er (nog) betere reorganisaties kunnen plaatsvinden.

Bel voor meer informatie met Marjean Movrin: 06 1856 1957
Het laatste nieuws

Geen categorie

Toekomstige ontwikkelingen

23 september 2021

De toekomstige ontwikkelingen zullen organisaties intensief raken. Denk aan het volgende.Nederland moet meer aan verbetering van het klimaat doen. Vol...

Reorgaco

Let op

23 september 2021

Voordat je wilt gaan ontslaan vanwege een reorganisatie, neem eerst contact met ons op. Graag denken we meteen met je mee. Dat kan veel onnodige schad...

Meer dan 40 jaar ervaring in reorganiseren / stevige veranderprocessen.

Onder andere wij zijn Reorgaco:
Miranda Schutten
Iman Golafzani
Ericka Kuyters
Marjean Movrin (op de foto)
  • Text Hover
Contact

Wil je spreken over de dienstverlening van Reorgaco of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met

Marjean Movrin via 06 1856 1957 

 

Reorgaco

Stationsplein 26, 6512AB Nijmegen

info@reorgaco.nl

T: 06 1856 1957

 

Wil je dat wij contact met je opnemen, vul dan onderstaande gegevens in.